3 Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Của Doanh Nghiệp Nhanh Nhất

Đọc báo cáo tài chính luôn là bước quan trọng nhất để tính doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Để tiết kiệm thời gian và chính xác chúng tôi sẽ bày cách đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhanh nhất.

Những quyển sách kinh tế “dày cộp” sẽ khiến bạn dễ chán nản khi phải đọc và hiểu hết những ngôn ngữ kinh tế khó nhằn. Bạn là người trẻ kinh doanh và không học ngành kế toán đương nhiên sẽ thấy khó khăn khi phải đọc những quá nhiều sổ sách kế toán. Dưới đây sẽ là những TIPs giúp bạn đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhanh và đơn giản nhất.

Báo cáo tài chính gồm những nội dung cơ bản, cần thiết mà chủ doanh nghiệp cần nắm rõ là: Doanh thu, Giá vốn bán hàng, Lợi nhuận và Chi phí cố định.

Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Của Doanh Nghiệp Nhanh Nhất

1. Doanh thu – hướng dẫn đọc báo cáo tài chính

Sổ tài khoản doanh thu sẽ ghi lại tất cả các doanh số bán được hàng và đã được thanh toán.

  • Doanh thu = Giá sản phẩm x Số lượng sản phẩm bán ra

Tài khoản doanh thu sẽ phản ánh số doanh thu của sản phẩm, dịch vụ và hàng hóa trong một kỳ nhất định. Không cần biết đã thu tiền hay chưa. Và các doanh nghiệp thường tính thuế VAT bằng phương pháp khấu trừ doanh thu. Việc ghi sổ doanh thu phải được tiến hành một cách đều đặn, thường xuyên và đặc biệt phải chính xác. Nhằm biết được doanh nghiệp đang phát triển như thế nào và có vị thế ở đâu trong nền kinh tế.

2. Giá vốn bán hàng – cách đọc báo cáo tài chính

Giá vốn bán hàng bao gồm tất cả chi phí trực tiếp dùng để tạo ra sản phẩm như: người lao động, nguyên vật liệu, giá bán sỉ hàng hàng, chi phí trả cho nhà cung cấp, chi phí sản xuất hàng hóa,..

Giá vốn bán hàng sẽ ghi trực tiếp vào sổ là chi phí chính xác mà doanh nghiệp đã bỏ ra để tạo ra sản phẩm. Để có lãi, doanh nghiệp cần giảm chi phí – giá vốn bán hàng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Của Doanh Nghiệp Nhanh Nhất

3. Lợi nhuận – đọc hiểu báo cáo tài chính

3.1 Lợi nhuận gộp

  • Lợi nhuận gộp = Doanh thu – Giá vốn hàng bán

Doanh nghiệp thường theo dõi lợi nhuận gộp dưới dạng phần trăm (%) để biết được lợi nhuận cao hay thấp.

  • Tỷ lệ lợi nhuận gộp = ( Lợi nhuận gộp/Doanh thu) x 100%

Chủ doanh nghiệp cần chú ý đến chỉ số lợi nhuận gộp để biết mỗi đồng doanh thu sẽ mang lại thu nhập là bao nhiêu đồng. Và khi lợi nhuận gộp có tỷ lệ cao tức là doanh nghiệp có lãi và kiểm soát chi phí hiệu quả.

3.2 Lợi nhuận ròng

  • Lợi nhuận ròng = Doanh thu – Giá vốn hàng bán – Chi phí cố định – Thuế

Lợi nhuận ròng chính là số tiền còn dư lại của doanh thu sau khi trừ đi các khoảng chi phí như giá vốn bán hàng, chi phí cố định và thuế nhà nước. Sốtiền còn lại này sẽ được dùng để làm vốn đầu tư doanh nghiệp hoặc trả nợ.

Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Của Doanh Nghiệp Nhanh Nhất

4. Chi phí cố định – báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Tài khoản chi phí cố định là những chi phí không thay đổi dù sản lượng sản phẩm hay năng suất lao động thay đổi. Ví dụ như chi phí quảng cáo, bán hàng, lương lao động cố định, chi phí thuê nhà máy, văn phòng, cước điện thoại viễn thông, phí vận chuyển,…

Để doanh nghiệp có lãi cao hơn, các doanh nghiệp thường sẽ cắt giảm các chi phí cố định và nhắc nhở các nhân viên tiết kiệm những chi phí này.

Là một người chủ doanh nghiệp trẻ bạn cần biết cách đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Trên đây là những sổ sách tài khoản kế toán căn bản và quan trọng nhất mà bạn cần phải đọc được và nắm rõ để điều hành tốt doanh nghiệp. Chúc doanh nghiệp của bạn làm ăn phát đạt. Và đừng quên theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm những TIPs kinh doanh hay nhất mọi thời đại.

Đánh Giá

Phản Hồi